Visie op onderwijs maak je samen!

Gedeeld doel |  Teamvolwassenheid  |  Continu Verbeteren

Combineer een visie op onderwijs met teamcaching onderwijs. Verbeter de leeropbrengst én het leerplezier, samen maken we onderwijs met zin!
Visie onderwijs

Je wilt de kwaliteit verhogen, maar waar haal je de tijd vandaan?

 

Het antwoord zit in het onderzoeken van het effect van de tijd die teamleden besteden. Is er voldoende tijd om kinderen te leren wat ze willen of kunnen leren? En zo niet, hoe komt dit? Dienen de indirecte taken de leerontwikkeling of overheerst hierbij het gevoel van 'verantwoording afleggen'? Wat is de bedoeling van de indirecte taken? 

 

 

Deze en vele andere vragen gaan we met elkaar beantwoorden. Juist door in het team bewustwording te creëren op deze thema's kun je écht effect behalen.


Doelgericht

"Om van veranderingen 

verbeteringen te maken, moet je weten waar je heen wilt"

 

De start van ieder plan is een duidelijk eindrestultaat. Aan het begin van de periode bepalen we samen het doel. Welke situatie willen we met elkaar creëren?  Wat geloven we dat we kunnen bereiken? Wat zijn de grootste frustraties die we willen wegnemen?

 

Door het hele team te betrekken bij het opstellen van deze doelstelling, ontstaat er meer begrip voor deze richting. De gedeelde motivatie die hieruit voort vloeit draagt bij aan de gezamenlijke aanpak.

Volwassen team

"Een volwassen team is als de vruchtbare grond waarin een boom kan groeien"

 

 

Het niveau van samenwerking in het bepaalt de zelfstandigheid waarmee het team kan ontwikkelen en verbeteren. Hoe hoger het niveau, hoe kleiner de afhankelijkheid van de schooldirecteur hierin. 

 

Om dit eigenaarschap binnen het team te vergroten, besteden we continue tijd aan het versterken van belangrijke elementen als vertrouwen, het vermogen conflicten op te lossen en om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden.

De verbeterbril

"Om frustraties om te zetten in verbeteringen, moet je eerst in staat zijn het potentieel te zien"

 

 

Een doelstelling geeft pas energie als je grip ervaart op het realiseren ervan. Dus als het verminderen van werkdruk het doel is, moet je de veroorzakers en mogelijkheden om dit op te lossen wel zien.

 

Door middel van handige hulpmiddelen en principes vanuit het Lean denken en werken ontwikkelen we onze eigen verbeterbril. Vervolgens richten we een structuur voor continue verbetering in, om dit inzicht om te zetten in resultaat.